FinansP.com

Ulusal Faktoring Halka Arz Detayları

Ulusal Faktoring Halka Arz Detayları

Ulusal Faktoring Halka Arz Detayları

Şirket Ulusal Faktoring A.Ş
Borsa Kodu/Ticker ULUFA
Bireysel yatırımcılara dağıtım Oransal dağıtım
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 100.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 133.500.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 33.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
7.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)7.500.000 TL nominal (Ek Satış)Toplam 41.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 48.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 102.090.000 (Ek Pay Satışı Hariç)
120.765.000 (Ek Pay Satış Dahil)
Halka Açıklık Oranı %30,71 (Ek Satış Dahil %36,33)
Halka Arz Fiyatı 2,49 TL
Halka Arz Tarihleri 4 – 5 Kasım 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Ana Pazar
Diğer Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren altı ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt etmiştir.
İzak Koenka, Kurt Korkut Jolker, Erdal Henri Frayman, Veysel Domaniç, PineBridge Eurosia Funs, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren altı ay boyunca maliki oldukları Şirket paylarını satmayacaklarını ve payların satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
İzak Koenka, Kurt Korkut Jolker, Erdal Henri Frayman, Veysel Domaniç, PineBridge Eurosia Funs, sahibi oldukları Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacaklarını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceklerini ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanlarında burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı Bulunmamaktadır.
Ulusal Faktoring Halka Arz Detayları