FinansP.com

TCMB Dijital TL için platform oluşturdu

TCMB Dijital TL için platform oluşturdu

TCMB Dijital TL için platform oluşturdu ,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zaptı imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu”nu oluşturdu.

TCMB, projeyle ilgili stratejik ve önemli teknolojilerin ön testlerinin gerçekleştirileceği ilk fazın sonuçları ışığında platformun yeni holdinglerle genişletilmesinin beklendiğini vurguladı. TCMB’de “Dijital Türk Lirası Ağı” prototipi olan faz pilot uygulaması ve teknisyenlerle kapalı devre dar alan pilot uygulaması hayata geçirildi.

Elde edilen sonuçlara göre daha kapsamlı ve katılımcı pilot testlerin gerçekleştirilerek ileri aşamalara taşınacağını vurgulayan TCMB, testlerin blockchain teknolojisi ve sistemlerde dağıtık yapıların kullanımı gibi konularda gerçekleştirileceğini söyledi. Ödemelerin ve anında ödeme sistemlerinin entegrasyonu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifade kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödeme altyapısının tamamlayıcısı olarak Türk Lirası’nın dijital dağıtımının potansiyel katkısını araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın Dijital Türk Lirası Ar-Ge (Ar-Ge) projesi kapsamında kavram ispatı çalışmasının tamamlanmasıyla başlayan süreç, teknik personelin katılımıyla bir sonraki adımı atıyor.

Dijital para platformu oluşturuldu

Merkez Bankası’nın Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin teknik araştırma, geliştirme ve test süreci, teknik personelin katılımıyla yakın işbirliği içinde yürütülecek. Merkez bankası bu yönde. Aselsan, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmak için ikili mutabakat zaptı imzaladı. Proje ile ilgili stratejik ve önemli teknolojilerin ön uygulama testlerinin gerçekleştirileceği Faz 1’in sonuçları ışığında platformun yeni özkaynaklarla genişletilmesi planlanıyor.

Pilot uygulama çalışmasının ilk aşaması kapsamında TCMB’de “Dijital Türk Lirası Ağı” prototipi oluşturulacak ve teknik personel için kapalı devre dar aralıklı pilot uygulama testi yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, daha geniş ve daha geniş katılımlı bir pilot denemenin yürütüleceği yeni bir aşamaya geçilecektir. Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında blockchain teknolojisi, ödeme sistemlerinde dağıtık yapıların kullanımı, anında ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi konularda çeşitlilik gerektirebilecek testler de yapacağız.

TCMB’nin dijital Türk Lirası dağıtımına ilişkin kesinleşmiş bir kararı bulunmamaktadır. Tüm araştırmalar deneysel araştırma ve geliştirme faaliyetleri esasına göre yürütülür. Çeşitli alternatif teknolojilerin kapasite ölçümü tamamlandıktan ve mimari konfigürasyon tamamlandıktan sonra amaç, mevcut teknolojinin dijital Türk Lirası’nın ekonomik, yasal ve finansal gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağını belirlemektir.