FinansP.com

Tatil Vergisi ne Kadardır

Tatil Vergisi ne Kadardır

Tatil Vergisi ne Kadardır ,Özellikle ekonominin çıkmaza girdiği dönemlerde hükumetler yeni vergi politikaları belirleyerek bazı harcamalara ilave vergi getirirler. Genellikle gelir düzeyi yüksek halkın yaygın olarak kullandığı kalemler üzerinde geliştirilen bu politikalar sayesinde bütçede meydana gelen açığın kapatılması ve ilave gelir elde edilmesi amaçlanır.

Ülkemizde yürürlüğe girme aşamasında olan Tatil Vergisi bu amaçla tasarlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşmayı beklemektedir

Tatil Vergisi Kimlerden Alınır

Vergi kanunlarını düzenleyen ilgili mevzuatlar gereği belli bir geliri plan herkes devlete belli oranlarda vergi ödemek zorundadır. Bu düzenlemeler yapılırken gelir ve hizmet alanları dikkate alınarak hayata geçirilmektedir.

Lüks sınıfına giren pek çok kalemin vergi oranı yüksek tutulurken, Yaygın olarak, özellikle de dar gelirli vatandaşların tükettiği ürünlerde vergi oranları düşük tutulmak zorundadır.

Kısa zamanda yürürlüğe girecek Tatil Vergisi bu ilke üzerinden hareketle 5 yıldızlı otellerde bir gecelik konaklama karşılığında alınacak ilave bir vergi türüdür.

Tasarı durumundayken kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında doğrudan otel işletmecilerinden alınması kararlaştırılmışken, ilerleyen aşamalarda kanun a son şekline verilmeden önce yapılan bir değişiklikle doğrudan vatandaştan alınmasına karar verilmiştir.

Tatil Vergisi Ne Kadardır

Bir vergi düzenlemesi yapılırken son derece hassas gelir gider dengeleri mutlaka gözetilmeli, elde edilen kazançla orantılı sunulan hizmete göre vergi oranları veya artışı belirlenmelidir. Bu durum gözetilerek yürürlüğe girmesi kararlaştırılan 

Tatil Vergisi, 5 yıldızlı otellerde geçirilen gece başı konaklama ücretine ilaveten 6 ila 18 TL olarak belirlenmiştir. Bu anlamda bakacak olursak 4 kişilik bir ailenin hafta sonu için bu vergiye tabi olan bir otelde konaklaması durumunda yapacakları masraflara ilaveten, ortalama 200 TL daha fazla ödemek zorunda kalacakları ortadadır.

İlk etapta konaklama işletmecilerinden alınması kararlaştırırsa da turizmcilerin itirazları sonucu doğrudan vatandaşa yansıtılmasına karar verilmiştir.

4 yıldızlı otellerde kişi başına 12 TL, 3 yıldızlı ve belediye ruhsatlı konaklama tesislerinde 9 TL, 1 ve 2 yıldızlı pansiyon, motel, apart otel, hotel ve kamping türü işletmeler için ise belirlenen rakam 6 TL olarak belirlenmiştir.

Tatil Vergisi Nerelerde Geçerlidir

Turizm sektörünü doğrudan ve yakından ilgilendiren Tatil Vergisi ilk gündeme geldiği hali ile kamuoyunda tartışılmaya başlandığında yoğun itirazlar gördüğü hatırlanmalıdır. Ancak düzenlemeden vazgeçmek niyetinde olmayan hükümet, kanunda bazı değişikliklere gitme yolu ile turizmcilerin gönlünü almaya çalışmakla yetinmiştir.

Bununla birlikte, örneğin 5 yıldızlı otellerde kişi başına 18 TL olan Tatil Vergisi tutarı pansiyonlarda konaklayanlar için 6 TL olarak düzenlenmiştir. Sadece 5 yıldızlı otel ve pansiyonlar değil; tatil köyleri, apart oteller, moteller, misafirhaneler, konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri de kapsam içine alınarak oldukça geniş bir alanda uygulanacaktır.

Tatil Vergisi Kimlerden Alınmaz

Vergi ile ilgili düzenlemeleri içeren kanuna göre kimlerin hangi vergilere tabi ve kimlerin hangi vergilerden ne kadar oranda muaf oldukları açıkça belirtilmiştir. 

Tatil Vergisi düzenlenirken de bu kriterler göz önüne alınarak çalışmalar yapılmış, yukarıda geçen çeşitli konaklama tesislerinde kalan 12 yaşından küçükler bu vergiden muaf tutulmuşlardır.

Bunun yanında öğrenci yurtları, öğrenci pansiyonları ve öğrenci kamplarında kalanlar da bu verginin dışında bırakılmışlardır. Ayrıca karşılıklı olması koşulu ile yabancı devletlerin ülkemizde kalan diplomatik temsilcileri de Tatil Vergisi ödemeyecekler arasındadır.

Sonuç olarak hangi tür ve alanda olursa olsun, yeni bir vergi türü doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşların bütçeleri üzerine binen ilave bir yüktür. Bu nedenle beraberinde tartışmalar da getirmesi kaçınılmazdır.