FinansP.com

Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor

Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor

Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor , Gayrimenkul sahibi olmak ya da gayrimenkul sahibi olmaya karar vermek yanısıra tapu masrafı bilgisini de getirmektedir. Ev arsa ya da gayrimenkul satın almak ya da satın alma sürecine gelmiş olan kişilerin ev ve gayrimenkul masrafları ile beraber hesabı katması gereken bir de tapu masrafı bulunmaktadır.

Tapu masrafı ne kadar olur

Ev ve gayrimenkul sahibi olmak isteyen bireylerin en çok sorduğu sorulardan biri olan tapu masrafı ne kadardır sorusu ne yazık ki net cevabı verilebilecek bir soru değildir. Alınacak evin ya da gayrimenkulün değeri dikkate alınarak tapu masrafı hesaplanır. Bu sebeple her alım satım işleminde tapu masrafı fiyatları değişkenlik göstermektedir.

Tapu harcı olarak vergi dairesinde kayda geçen bu ödenek halk arasında tapu masrafı olarak bilinmektedir. Ancak alacağınız evin ya da gayrimenkulün tapu masrafı ne kadar tutacağını gayrimenkulün fiyatı üzerinden hesaplamak mümkündür.

Satışa konu edilen tüm taşınmaz mallar için tapuda alınan artış bedelinin yüzde 4’ü tapu masrafı olarak karşınıza gelecek harç tutarıdır.

Tapu harcının yüzde ikisi alıcıdan temin edilirken yüzde ikisi satıcıdan temin edilmektedir.

Tapu masrafları kim tarafından ödenir

Tapu masraflarının sadece alıcıdan tahsil edilmesi yahut sadece satıcıdan tahsil edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Toplamda yüzde dörtlük bir harç tutarı belirlenmiştir ve bu harç tutarı yüzde ikisi alıcıdan yüzde ikisi satıcıdan tahsil edilmektedir. Ancak bu durumda istisnai bir nokta vardır ki o da şu şekildedir:

Eğer gayrimenkulün satıcısı tapu masrafını ödemeyeceğini söyler ve bunu yazılı olarak beyan eder ise aynı şekilde alıcı da bu durumu kabul eder ise toplam yüzde dörtlük tapu harcı masrafının tamamı alıcı tarafından ödenir.

Bu koşullar aynı şekilde alıcı için de geçerlidir. Tapu harcını alıcı ödemek istemezse satıcı da bu durumu kabul ederse bu kez satıcı yüzde dörtlük payın tamamını ödemekle mükelleftir. İkili anlaşma esasına dayalı olarak kontrol edilen bu durumda tarafların anlaşması önemlidir. Tapuya beyan edilen gayrimenkul satış tutarı üzerinden tapu harcı hesaplaması yapılarak alıcı veya satıcı tarafından veyahut her ikisi tarafından yüzde dörtlük olarak hesaplanan tapu harcı ödemesi gerçekleştirilir.

Tapu masrafları indirimi nedir

5 Mayıs 2018’de bakanlar kurulu kararı ile gerçekleştirilen bu indirim %2 ve %2 oranında toplam yüzde dörtlük bir oranda alınan tapu harcının yüzde üçe indirilmesi durumudur. 31. 10. 2018 tarihine kadar geçerli kılınmıştır ancak daha sonra 31. 12. 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kararın kaldırılması olası olduğu için 2020 yılı içerisinde dikkate alınmamalıdır.

Tapu masrafları döner sermaye ödemesi nedir

Her yıl tapu harcını döner sermaye ücreti olarak belirlenen tutar enflasyon oranında değişkenlik göstermektedir. 2021 yılı için döner sermaye bedeli 195 liradır.

Tapu harcı nereye ödenir

Tapu harcı ödemesi banka şubelerini üzerinden yahut gelir idaresi başkanlığı internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Gayrimenkulün satış değeri düşük gösterilirse ne olur

Görünürde kâra geçmek için uygulanan bu sistem de gelir idaresi başkanlığı artık bu tür konulara müsamaha göstermemektedir. Bu işlemi uygulayan kişiler eksik ödenen harç miktarı toplamının yüzde 25’i kadar vergi cezasına çarptırılır.

Gayrimenkul satış değerinin düşük gösterilmesi kanun çerçevesinde suç olarak tanımlanmıştır ve mutlaka kişiye dönecek cezai yaptırımı vardır.

Tapu harcı ya da tapu masrafını gayrimenkul alım-satımı yaparken doğru bir şekilde ödediğimiz takdirde ilerleyen zaman dilimlerinde herhangi bir sorun veya pürüz ortaya çıkmamaktadır.

2021 TAPU MALİYETİ NE KADAR

Tapu harcı veya tapu bedeli tapu dairesinde gayrimenkulün beyan edilen değerinin %4’ü olarak hesaplanır. Bu ücrete ek olarak 385 TL döner sermaye ücreti de alınır. Tapu harcı döner sermaye harcındaki artış 9,11 oldu