FinansP.com

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir Ticari Şahıs Anonim

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir Ticari Şahıs Anonim

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir Ticari Şahıs Anonim , Şahıs Firması , Kuruluşu çok kolay ancak sorumlulukları oldukça fazla olan mükellefiyet çeşididir. Devlet ile tedarikçilere karşı muhatap olan kişinin kendisi olmaktadır. Diğer bir ifade ile şahıs firmaları, tedarikçi ile devletin alacaklarına karşı bütün mal varlığı ile sorumlu olan kişidir.

Kolay kapanır, kar dağıtımı vergiye tabi tutulmaması avantaj gibi dursa da hedefleri büyük olan şirketler için çok tavsiye edilmez. Genelde küçük ölçekli işletmeler tercih eder.

Vergi oranı sabit değildir, basamaklardan meydana gelir. %15 ile başlayan vergi oranları, devletin her yıl belirlemiş olduğu limitler doğrultusunda %20, %27 ile %35 oranına kadar çıkabilir. Bu durum yüksek karlılık durumunda fazla vergi ödemenize sebebiyet oluşturur.
Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir

Limited Şirketi

Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayeleri en az 00,0 TL olması gerekir.
Fakat yabancı yatırımcıların çalışma izni alabilmesi için sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekiyor. Eğer şirketlerin adına apartman almayı düşünüyorsanız sermayenizi daha yüksek göstermeniz önemlidir.

Tek ortakla, Şirket sermayesinin 1/4 ‘ünü şirketi kurmadan bankaya bloke ettirme zorunluluğu yeni düzenleme ile ortadan kalkmıştır. Sermayenin hepsinin şirketin tesciline izleyen 24 ay içinde ödemeniz mümkün.
Limited şirketlerde hisse devirlerinden elde edilen gelir, sene sınırı bulunmadan değer artış kazancı adında gelir vergisine,
Limited şirketi müdür ya da müdürler yönetir, tek ortaklı şirketlerde ise ortak müdür olması zorunludur. Birden çok ortaklı şirketlerde de ortakların birinin müdür olması ve şirket ortağı olmayanlarında müdür olarak atanabilir.

Şirketlerde ana sözleşme değişiklikleri daha kolay hale getirildi. Limited şirketlerde esas sermayenin 2/3’sini temsil eden ortakların kararıyla alınır.
Limited şirketlerde müdür ile müdürler sınırsız sürece seçimi söz konusu olabilir.

Vergi oranı şirket karının %22’si oranında vergilendirilir.
SGK ile vergi borçlarında Limited şirketlerde müdürden tahsil edilmeyen SGK ve vergi borçlarından ortaklar hisseleri oranında bütün malvarlığıyla sorumlu olmalarının yanı sıra tedarikçilere olan borçlarda sadece şirket sorumludur.

Anonim Şirketi

Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayeleri en az 50.000 TL olması gerekir. Fakat yabancı yatırımcılar için çalışma izni almalarının yanı sıra sermayelerinin en az 100.000 TL olması zorunludur.

Tek ortakla,
Anonim şirketi yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yeniş Türk Ticaret Kanunu’na göre tek pay sahipli anonim şirketlere izin verilir. Bu nedenle pay sahibinin diğer taraftan şirketin yönetim kurulu üyesi olması da mümkündür. Fakat bu durum yasal zorunluk olmamaktadır.

Anonim şirketler kuruluş sırasında şirket sermayesinin ¼ ‘ünü şirketi kurmadan evvel bankaya bloke etmesi zorunludur. Geriye kalan ¾ sermayenin hepsini de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödemesi mümkündür.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda pay sahibi olmayanlarında yönetim kurulu üyesi olarak seçilip görev yapmaları söz konusudur.

Tek kişilik bir anonim şirkette yönetim kurulu üyesi pay sahibi olmayan kişiden de oluşması mümkündür.
Yönetim kurulu üyesi için herhangi bir altı sınır olmadığından dolayı üst sınır da olmaz. Fakat yönetim kurulu kaç kişiden oluşuyorsa şirket esas sözleşmesinde belirtilmelidir.


Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket yönetim kurulu üyesi olanlar en fazla 3 sene süreyle görev yapması için seçilmesi mümkündür.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağı ya da ortaklarının SGK ve vergi prim borçlarına karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Anonim şirketler hisse devri noterde tasdik ettirilmeli ve ticaret sicil memurluğunda tescil edilmesi zorunludur.
Anonim şirketlerde mevcut hisselerin 2 yıl sonra satılması halinde alış-satış arasındaki kazanç vergiye tabi tutulmaz.