FinansP.com

Manas Enerji Halka Arz Detayları

Manas Enerji Halka Arz Detayları

Manas Enerji Halka Arz Detayları , Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“MANAS“/”Şirket”) halka arz edilecek toplam 7.800.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsa’da Satış Yöntemi” ile beher pay için 9,90 TL‘den 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde MANAS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MANAS.E olacaktır) satışa sunulacaktır.

  • Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da talep toplama işlemleri 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Dağıtım işlemleri; talep toplamanın bittiği gün olan 14.07.2021’de saat 18:15 sonrası gerçekleştirilecektir. Halka arz sonucu almaya hak kazandığınız hisselerinizi hesabınızda bu saatten sonra görebilirsiniz. Dağıtım gerçekleştikten sonra arta kalan nakit bakiyeler takip eden ilk iş günü kullanılabilecektir.

  • MANAS.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
  • Dağıtımda zaman önceliği kuralı geçerli olacaktır. Buna göre tüm emirler zaman önceliğine göre sıralanacak olup; satılacak miktar sistem tarafından, zaman olarak ilk girilen emirden başlanarak gelen her bir alış emrine birer lot olarak dağıtılacaktır. İşlemler dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşecektir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa, ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olacaktır.
  • Aynı hesap numarasına sahip emirlerden zaman önceliğine sahip ilk emirden başlanarak dağıtım yapılacak olup, bu emir tükenmeden diğerlerine dağıtım yapılmayacaktır. Bu emir tükendiği takdirde zaman önceliğine sahip diğer emir dağıtımdan pay almaya başlayacak ve dağıtım bu şekilde devam edecektir.
  • Aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK Sicil Numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilemeyecektir.
  • 13.07.2021 tarihinde 13.00 den sonra girilen emir iptal talepleri 14.07.2021 saat 10.30 da borsaya iletilecektir.
  • Birden fazla MKK sicil numarasına bağlı bulunan aracı kurum hesaplarından (müşterek hesap) iletilen emirler dağıtıma konu edilmeyecektir.

Hisse kodu ile alış yapılacaktır Manas.He

Yatırım tavsiyesi değildir.