FinansP.com

Kira Gelir vergisi

Kira Gelir vergisi

Kira Gelir vergisi hesabı ve gelirinin ne kadar az ya da çok olduğunu değerlendirebilmek için Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu hesap verileri göz önünde bulundurulmalıdır. Kira gelir Vergisi nasıl hesaplanır bakanlığın belirlediği vergi, gelir, stopaj oranları ile yapılmaktadır. Kira vergisi hesaplamak için Gelir İdaresi Bakanlığı resmi sitesi üzerinden vergi hesaplamaları için açılmış alandan faydalanmak mümkündür.

Kira Vergisi Nedir ve Nerelerde Kullanılabilir 

Gelir İdare Başkanlığı tarafından koyulan kurallar altında kişilere ait olan mal ve haklarının bir başkasına kira vermesi sonucunda elde edilebilen bütçe hesaplamalarına denir. Başka bir adı gayrimenkul sermaye geliri ve giderleri olarak bilinmektedir. Bakanlığın yıllara göre belirlemiş olduğu gelir tutarları sürekli değişir. Sebepleri ise konutlaşma sayısındaki fazlalık ve nüfus oranlarındaki büyük artıştır. Kira ödenebilecek her alanda bu gelir vergisi az çok kendisini gösterecektir ve alınan vergi oranlarında her sene değişiklikler olacaktır. Örneğin; kira gelir vergisi hesaplamaları yapılan 2016 yılındaki bir ödeme bilgilerinin olduğu tabloda tutar olarak 3.bin TL`lik bir fiyat olarak belirlenmiş. Fakat bu tutar 2017 yılında artarak 3.bin TL olmuştur.

Kira Gelir Vergileri Nasıl Hesaplanır ve Yöntemleri Nelerdir

Vergi geliri için hesaplama yolları birden çoktur. Aşağıda bu yöntem ve teknikler sıra ile verilir. Bu yöntemlere göre şekil alarak kira vergileri kolay bir şekilde ortaya çıkarılıp toplam hesap ortaya çıkarılabiliyor.

Hesap çıkartma yöntemleri.
Gayrimenkul verilen bildiriler.
Yıllık kira gelirlerinin toplamı
İş yeri için kesinti(stopaj) gelirleri.
Bağışların fişli belgeli halleri.
Faturalı giderlere ek olarak yıpranma payı (amortisman) hesaplamaları.

Yukarıdaki maddelerde hesaplama yöntemlerinin toplam harcama ile giderleri hesaplattırmadığını ortaya çıkan tablo kiradan gelen gelir vergisini vermektedir. İş yeri sahibi olan aynı zamanda ise kiralık evde oturanlar, evini kiraya verenler içinde yukarıdaki yöntemlerden sadece birine bile sahip olunması durumunda vergi hesaplamasını yapılabilmektedir.

Konut ve Kira Vergisinde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar Nelerdir

Kira gelirlerimizin vergisinin ne kadar olduğunu hesaplamak ve bakanlığın vermiş olduğu oranlara göre sonuç çıkarabilmek için geçmiş yıl tutarları ile şimdiki yılların arasındaki tutarı hesaplamak gerekir. Konutlar ve iş yerleri vergileri gelir testleri için ayrı işlem hesapları gerekmektedir. Alınan vergiler faturalı, faizli ve gayrimenkul hesaplarına göre değişmektedir. Burada ise dikkat edilmesi gereken öğe bildirisi verilmiş olan kiraların nereye ve ne amaçla yapılıyor olmasıdır.

Kiraya verilebilen ya da kira verilen gayrimenkullerin kira gelir hesaplamalarının yolları farklıdır.. İş yeri için bu kira vergi oranında yükseliş görülür. Hesaplamalar farklı şekilde yaparak bir bütçe toplamı şeklinde birleştirilmesi lazımdır.Kira gelir vergisi hesaplaması gerçek giderler ve gözüken giderler üzerinden yapılır. Bu iki faktöre dikkat edilmesi gerekmektedir. Gerçek giderler araya konut hesaplaması, faiz ödeneği, faturalı giderler ve vergi olmayan tek kesintisiz hesaptır. Götürü giderlerinde bu unsurların hepsi bir araya gelerek toplam verginin hesaplandığı alandır. Ödenmiş stopaj tutarı da götürü gider hesaplamasına girdiği görülmektedir.

Konut Vergi Gelirlerinde Bilinmesi Gereken İndirim Koşulları

Vergi hesaplaması yapılırken, elde olan tüm konutun ve iş yerinin kesintisiz hesaplaması ayrı yapılır. Yapılmış bu hesaplamalar Gelir Dairesi Bakanlığının her yıl belirttiği tutar oranı üzerinden değerlendirilmektedir. Kiraya vermek ya da kira içerisinde olmak gibi iki durum söz konusu olur. Bu iki durum için de farklı hesaplamalar vardır. Kira gelir vergisi hesaplamaları bakanlığın resmi internet sitesi üzerindeki vergi hesaplaması programı alanında yer almaktadır. Bu alanda kira vergisi hesaplarken gelirin ve giderlerin hesaplanması gereken unsurlar var olmakta.