FinansP.com

İşe İzinsiz Gelmeme dilekçe Örneği

İşe İzinsiz Gelmeme dilekçe Örneği

İşe İzinsiz Gelmeme dilekçe Örneği – İşe GELMEME TUTANAĞI örneği word – İŞE İZİNSİZ GELMEME TUTANAĞI örneği – İşe Gelmeme Tutanağı Örneği 2020 word – İşe geç gelen memur için tutanak örneği – İşe GELMEME Tutanağı Örneği 2022 – İşe Gelmeme Tutanağı Nasıl tutulur – Mazeretsiz işe gelmeme 2022 – İşe Gelmeme Tutanağı ne zaman düzenlenir.

İlk olarak, işveren raporu eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Raporda, işçinin ikametgah adresine raporun düzenlendiğine dair noter aracılığıyla tebligat yapılması gerekir.
Rapor kapsamında işçinin işe gitmediği günler tutanaklara detaylı olarak yazılmalıdır.


İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI
TUTANAKTIR
İŞVERENİN ;
Adı Soyadı-Unvanı : ……………………………………………………………………………..
Adresi :………………………………………………………………………………
SGK İşyeri Sicil Numarası : …………………………………………………………………………….
Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı ………………………………………………………….
Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışan sigorta sicil numaralı
işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir
/ … defa olarak geç gelmiştir.
Bu tutanak……. /……./………..tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş
ve okunmuştur.
İşveren / Vekili / Bölüm Amiri Şahit . Şahit
Adı Soyadı/Unvanı Adı Soyadı/Unvanı Adı
Soyadı/Unvanı
imza imza imza