FinansP.com

Gen ilaç halka arz ediliyor

Gen ilaç halka arz ediliyor

Gen ilaç halka arz ediliyor – GEN İlaç halka arz yorumlar – Gen İlaç halka arzı – Gen İlaç halka arz fiyatı – Gen İlaç halka arz sonuçları – GEN İLAÇ yorumlar – Gen İlaç halka arz izahname – Gen İlaç halka arz oransal mı – Gen İlaç İzahname.


Şirket

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Konsorsiyum Lideri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker GENIL
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 250.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 300.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 50.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
Halka Arz Miktarı ve Türü 12.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Halka Arz Miktarı ve Türü 6.250.000 TL nominal (Ek Satış)
Halka Arz Miktarı ve Türü Toplam 62.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Halka Arz Miktarı ve Türü Toplam 68.750.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 671.875.000 TL (Ek Satış Dahil 739.062.500 TL)
Halka Açıklık Oranı %20,83 (Ek Satış Dahil %22,92)
Halka Arz Fiyatı
10,75 TL
Halka Arz Tarihleri 28-30 Temmuz 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 21.250.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%34)
Tahsisatlar 625.000 TL Şirket Çalışanları (%1)
Tahsisatlar 21.875.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
Tahsisatlar 18.750.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30)
Taahhütler Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.
Taahhütler Şirket\’in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş, Ömer Dinçer, Şükrü Türkmen, Semra Gülmüş, Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca; maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağı, devretmeyeceği, rehnetmeyeceği veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağı, bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapmayacağı ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
Taahhütler Şirket\’in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., paylarının Borsa İstanbul\’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa\’da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir.
Taahhütler Halka Arz Eden Pay Sahibi Abidin GÜLMÜŞ ortak satışı kapsamında halka arz edilecek 11.250.000 TL değerinde 11.250.000 adet B Grubu payın satışından elde edeceği geliri, halka arz gelirinin hesabına yatırılmasını takiben 5 işgünü içerisinde Şirket’e olan borçlarının tamamının kapatılmasında ve kalan tutarın bir kısmını sahibi olduğu firmaların Şirkete olan borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanacağını taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı Fiyat istikrarı, ek satış kullanılması halinde uygulanacak olup payların Borsa İstanbul\’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde, ek pay satışı gerçekleştiren ortakların elde ettikleri ek pay satışı geliri kullanılacaktır. (Maksimum 67.187.500 TL)