FinansP.com

Faktoring Nedir

Faktoring Nedir

Faktoring Nedir , kısa vadeli mal satışlarında başvurulan finansman yöntemi olup, iç ve dış ticaret işlemlerinde uygulanan yöntemdir. Factoring işlemi kısa vadeli işlemlerde gerçekleşir. Bu vadeler genellikle 30 ile 120 gün arasında değişmektedir. Tüm dünyada modern bir finansman tekniği olarak kabul edilen uygulama, tüm dünyada 600 milyar dolardan fazla işlem hacmi vardır.

1950’li yıllarda başlayan factoring uygulaması, büyük tutarda mal ve hizmet satan firmaların bu satışlardan doğan alacak haklarının factoring şirketleri aracılığı ile satın alınmasına da denilmektedir. Kısa vadeli mal ve hizmetleri belirli bir komisyon aracılığıyla factoring şirketine devredilmesi işlemi olarak görülmektedir. Finansman tekniği olan bu uygulama, firmalara hizmet, muhasebe kayıtları, rekabet, istihbarat, nakit, gibi avantajları bir arada sunar. Bir nevi, kıt kaynakların tüketilmesinde aracı konumda bulunmaktadır.

Factoring Uygulamasının Yararları

Şirketlerin fon akışı bulunmasında önemli desteği olan factoring şirketleri, esnek finansman ve kısa vade sayesinde kendisini ve destek olduğu şirketi rahatlatma görevi sürer. Factoring uygulamasının yararları genel olarak şöyledir;

 • Borçlu birisi/firması, sıkıntıya düştüğünde ödeme kabiliyetinin yitirmesi halinde, satıcı tahsilatı riskine karşı korunabilmektedir.
 • Müşterinin kredibilitesi (kredi olma durumu)  gerekli uzman ekip tarafından düzenli olarak sorgulanır.
 • Factoring uygulaması sayesinde, alacaklarını kısa sürede tahsil etmesi ile yabancılara olan ihtiyaçların azalması meydana gelir.
 • Satıcı firmalar, factoring uygulaması sayesinde işlemleri sırasında gidecek; maliyet, muhasebe kaydı, takip gibi işlem yükümlülüğünden de kurtulmuş olur.
 • Factoring, satıcı firmanın nakit akışlarını kontrol altına alma ve düzenli nakit alışı ile AR-GE gibi çalışmalara daha fazla yoğunlaşma şansı tanır.
 • Bu uygulama sayesinde, yurt içi ve yurt dışı piyasalara ulaşma imkanı ve satışları arttırma imkanı tanımaktadır.

Factoring Türleri Nelerdir

Factoring türleri, yapıldığı işleme, yüklerine, satıcı ve alıcıya, risk türüne göre değişkenlik göstermektedir. Kısaca isimlerinden ve yaptıklarından bahsetmek gerekirse;

Geleneksel: Müşterinin hizmet, finansman ve garanti fonksiyonlarının tümünden yararlanır.

Vadeli: Tahsilatın gerçekleşmesi beklenilmeden ödemeler factor firması tarafından yapılmaktadır.

Kabilirücu: Bu tür, sadece tahsilat ve finansman hizmetleri sunar. Burada factor, borçlunun riskini üstlenmez.

Açık: Factor yalnızca finansman görevindedir. Ticari kayıtlarının tutulması ve ticari işlemlerin yapılması firma elindedir.

Gizli: Factor alacaklıya fon sağlar, ticari riski de factor üstlenir. Borçlu firma, vadesi gelen borçlarını satıcıya ödemeye devam ettiği türdür.

Gayrikabilirücu: Factoring şirketlerinin alacakların ödenmeme riskini tamamıyla üstlendiği türdür. Satıcı firmadan alacaklarını devralan factor, alacakların ödenmemesi durumunda firmaya vadesinde tahsil edilememesi durumunda firmaya para ödemez.

Factoring İşleyişi Nasıldır

Factoring işleyi yurt içinde belirgin olarak görülmekte olup yurt dışında farklı firmalar nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Yurt içi factoring uygulamasında uygulanan işleyiş şöyledir;

 • Factor şirketine firma tarafından başvuru yapılması
 • Başvuru ile gerekli evrakların tam bir şekilde iletilmesi
 • Teklif, sözleşme ve onay sürecinin geçilmesi
 • Mal ve hizmetlerin müşteriye gönderilmesi ile ön ödeme yapılması
 • Fatura bedelinden BSMB, factoring ücreti gibi hususların düşülerek geriye kalan bakiyenin satıcıya ödenmesi

Factoring Komisyonu

Firma, factor şirketi ile anlaştığında factor şirketine gerekli işlemler neticesinde bir para ödeme sözleşmesi imzalar. Factor de bu sırada firmaya, kredibilite araştırması, almış olduğu risk, satıcı ile alıcı arasındaki köprü nedeniyle ve yapmış olduğu hizmetlerin de karşılığı olarak yurt içinde yüzde 1 ile yüzde 3 arasında komisyon almaktadır.

Lakin her factoring şirketi yüzde 1 ile yüzde 3 arasında almaz. Bu durum Türkiye geneline göre yazılmıştır. Bir firmanın büyüklüğü, satışı, hacmi, vadesi, yıllık cirosu gibi etkenlere göre komisyonluk ücreti de değişkenlik göstermektedir. Factor şirketleri, komisyonun yanında faiz de almaktadır.