FinansP.com

En Büyük Kredi Derecelendirme Kuruluşları

En Büyük Kredi Derecelendirme Kuruluşları

En Büyük Kredi Derecelendirme Kuruluşları ,Günümüzde pek çok kredi derecelendirme kuruluşları vardır. Ancak sadece küçük bir kısmı büyük kurumlar ve ülkeler tarafından dikkate alınır. Örneğin büyük bir kredi kurumunun orta not vermesi küçük bir kurumun yüksek not vermesinden daha çok dikkate alınır.

Bu büyük kurumlardan bazıları, Moody’s, Standart and Poor’s, Fitch Ratings kredi derecelendirme kuruluşlarının en dikkat çekenleridir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tarihi 1860’lara kadar dayanan köklü kurumlardır.

Dünyadaki pek çok ülkenin ve kurumun bu üç kredi derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilmesi ve sadece bu 3 kurumun dikkate alınması çok fazla eleştiriye maruz kalmaktadır. Çünkü kredi notunun düşürülmesi veya yükseltilmesi ekonomileri etkileyecek güce sahipler. Bir ülkenin kredi notunun bir puan düşmesi durumunda ülkedeki pek çok büyük yatırım geri çekilebiliyor. Tüm bunlara rağmen bu kurumlar yeteri kadar denetlenilemiyor ve sorumlu tutulmuyorlar.

Bir Ülkenin Kredi Notu Değerlendirilirken Neler Dikkate Alınır

Ülkelerin Kredi Notları, o ülkeye yatırım yapan borç veren kişi veya kurumların ileriye yönelik risk analizlerini çıkarmalarını sağlar. Örneğin çok düşük nota sahip bir ülkenin kredi talebi doğrultusunda kredi veren kurumlar çeşitli şartlar isteyebilmektedir. Kredi derecelendirmesinde alfabe notu kullanılmaktadır. Buna göre en iyi not AAA en kötü not D’dir.

Kredi Notlarına Göre Derecelendirme

– AAA, bu not, en yüksek kredi derecesidir. Kesinlikle yatırım yapılmalıdır.

– AA, bu not yüksek bir kredi derecesidir. Kredi verilebilir yatırım yapılabilir.

– A, bu not iyi bir derecedir. Kredi verilebilir ve yatırım yapılabilir.

– BBB, bu not orta bir kredi derecesidir. Genel olarak güvenilir bir seviyedir. Ancak büyük yatırımlar tavsiye edilmez.

– BB, bu not ortanın altı bir seviyedir. Bu nota sahip ülkeler kolay borç bulamazlar. Yatırım pek tavsiye edilmez. Ancak çok riskli olduğu da pek söylenmez.

 B+ bu not kötünün en üst notudur. Bu nota sahip ülkeler çok zor kredi bulabilirler. Yatırım kesinlikle tavsiye edilmez ancak belli şartlar dahilinde yatırım yapılması tavsiye edilir. (Yüksek faiz)

– B, bu nota sahip ülkenin işi çok zordur. Yatırım alamaz kredi alamaz. Yalnızca risk kurumları ve yatırım şirketleri kredi verebilir.

– CCC, bu kredi notu aşırı riskli ülke veya kurum anlamına gelir kredi verilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Genellikle gelişmemiş ülkeler bu nota sahiptir.

D, bu nota sahip bir ülke kredi derecelendirme kuruluşları tarafından batmış veya batmak üzere diye nitelendirilir. Ve kimsenin yatırım yapmasını istemez.

Kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin mali tablolarını analiz eden borç ödeme alışkanlığını ölçen finansal kurumlardır. Bu kurumlar tamamen bağımsız çalışmakla birlikte bir ülkenin borç alması durumunda borcunu ödeyip ödemeyeceğini tahmin eder,
ve buna göre borç veren ülke ve kurumların bu notla ülkenin finansal değerlendirmesini yapmasını sağlar.

Bir ülke borç istediği zaman bu borcu ne kadar kolay alacağı kredi notuna bağlıdır. Eğer not çok iyiyse düşük faizle kredi alır. Eğer kredi notu ortaysa yüksek faizle kredi alabilir. Kredi notu kötüyse hiç kredi alamayabilir veya ülkenin iç işlerine borç veren kurum veya ülkenin müdahale etmesi şartıyla kredi alabilir.

Ülkenin iç işlerine en fazla müdahalede bulunan para fonu, IMF’dir. IMF ingilizce; International Money Found, Türkçe ; Uluslarası Para Fonu’dur. IMF düşük faizli verdiği krediler ile tanınmaktadır. Ancak Imf verdiği düşük faizli krediler karşılığında verdiği borcu geri almayı teminat altına almak için Ülkenin iç işlerine müdahale eder.

Bu müdahalelerden bazıları, Ülkenin yerel parasının değerini düşürmek, vergileri artırmak, iç krediler ve ihaleleri özenle seçmek gibi müdahalelerdir. Ülkenin yerel para değerinin düşürülmesiyle beraber ülkenin ihraç ettiği ürünler ucuzlayacağı için daha fazla ihracat gerçekleşir, işsizlik azalır ülkeye giren döviz miktarı artacağından ve ithalat azalacağından cari açık düşer.

Ülke borsasındaki hisse senetleri döviz bazında ucuzlayacağından talep artar. Kısaca ülke ekonomisi kalkınır. Vergilerin artırılmasıyla beraber ülkenin kendi cebine giren para artar fakat bu ekonomiyi pek de iyi etkilemez.

Ülkenin kendi bankaları kendi vatandaşına kredi verirken daha dikkatli davranılmasını ister, herkesi kredi verilmesi durumunda bankaların durumu kötüye gider bu da ülkeyi etkileyebilmektedir ve son olarak belediyelerin verdiği ihalelerin iyi seçilmesi gerekmektedir. Çünkü ciddi anlamda yolsuzluk dönebilir ve ekonomi zora girebilir. Örneğin bir park yapılacağı zaman, X şirketi, 100 bin TL’ye yaparken Y şirketi 500 bin TL’ye yapabilir ve ihale Y şirketine verilebilir bunun amacı tamamen yasal yoldan Y şirketine yolsuzluk yapmaktır.

Imf’de kredi verirken kredi derecelendirme kuruluşlarını dikkate alır ve verilen kredi ve miktarını buna göre belirler. Imf kurumu, kredi alınabilecek en zor kurumlardan birisidir. Bu nedenle IMF’nin kredi vermesi demek tüm kredi kurumlarının kredi vermesini kolaylaştırır ve kredi derecelendirme kurumlarının borç alan ülkenin veya kurumun kredi notunun yükselmesini sağlar.