FinansP.com

Ek 5 Tarımsal Sigortacılık Nedir

Ek 5 Tarımsal Sigortacılık Nedir

Ek 5 Tarımsal Sigortacılık Nedir 5510’da, süreksiz tarım işçilerinin sosyal güvenliği ile ilgili hiçbir madde bulunmamaktadır. Bu içerikte; 25,02. 2011 yılı itibarıyla 6111 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun’a 27857 geri ödeme resmi gazetesi eklenmiş; EK 5 Tarım Sigortası kapsamında kalıcı tarımsal çalışanların sosyal güvenlik haklarının, kayıt olmak suretiyle isteğe bağlı olarak oluşturulması sağlanmaktadır. Aynı zamanda SSK koşullarını yerine getirmek için emekli aylığı taleplerinin kaydedilebileceği bir sigorta hattıdır.

Tarım Sigortası

Tarım SSK, 01.01.2008 tarihinde yürürlüğü kaldırılmıştır. Ek 5 Tarım Sigortası şartı; 5111 sayılı Kanuna eklenen ek 5 inci maddeye ve 6111 sayılı Kanunda belirtilen 5510 sayılı Kanuna ek olarak; 01.03.2011 tarihinden itibaren, orman faaliyetleri kapsamında hizmet sözleşmesi kapsamında ayrım gözetmeyen hizmet alanlar için.

Ek 5 Tarım Sigortacılığından yararlanmak için gerekli koşulların sağlanmış olması gerekir. Ek 5 Tarım Sigortası şartları nelerdir? Kısacası;

Ek 5 Tarım Sigortası Nedir?

• Talep durumunda sigortalı olanlar bu sigortadan yararlanamazlar.
• 18 yaşında olmak zorunludur.
• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca zorunlu sigortalılar, Ek 5 Tarım Sigortasından yararlanamazlar.
• 506 sayılı geçici numaralı maddenin 20’nci maddesi kapsamında sigortalı olmamaları gerekmektedir. (Banka hesapları)
• Tarım Kanunu (20925 sayılı Kanun) tarım kanununa göre sigortalı olmamak şarttır.
• Kişinin kendi sigortasından aylık gelir elde etmesi halinde, Ek 5 Tarım Sigortasından yararlanmaları bir engel teşkil eder.

Ek 5 Tarım Sigortası

Ek 5 Tarımsal Sigortalar için gerekli koşulları sağlayabilecek olanların, gerekli formun doldurulması ve onaylanmış il müdürlüklerine çakıltaşların imzalanması ve kimlik belgelerinin örnekleri ile SGK il müdürlüklerine gönderilmesi gerekir.

Bununla birlikte, yaptığınız değerlendirme herkes için geçerli değildir. Değerlendirme, her bireyin özel durumuna göre yapılmalıdır. Örneğin, ödenen prim için sağlık hizmetinden yararlanma fırsatı bulan emeklilik aylığı için ödenen primden daha fazla gelir elde etme gibi yararlar olabilir.

Ek-5’in tarım sigortasındaki artışa ilişkin olarak; Ödenen primler 4 / a’dır (SSK), sigorta kapsamı süresi olarak kabul edilir. Bu, eşinize 3600 prim gününde 4 / a prim ile emeklilik hakkı verir. Buna ek olarak, Ek-5. primin altında ödeme yaparsınız.

Örneğin, aylık 613 TL yerine24 gün içinde 490 TL ödersiniz ve 30 prime gün kazanıyorsunuz. Daha yüksek emeklilik maaşları için, temel kazancın üst sınırından daha uzun bir süre için prim ödemeniz gerekir. Karşılaştırma yaparken blessing cazip bir seçim değildir