FinansP.com

E-Haciz Nedir

E-Haciz Nedir

E-Haciz Nedir E-haciz başka bir deyişle elektronik haciz, devlete olan rastgele bir borcunuzdan dolayı ücretinize, banka hesabınızda bulunan para, fon, altın, döviz, pay tahvili vb. ne var ise bu paraya elektronik civarda el konulması vaziyetidir.

Haciz Hangi Mülk Varlıklarının Üzerine gelir?

Devlet, vadesi geçen ödenti alacaklarınızın tahsili için elektronik civarda haciz operasyonu reelleştirebilir. Otomasyon sistemi ve bilgi paylaşımı yoluyla, ödenti borcunu ödemeyen şahısların banka hesabı, gayrimenkul, araba ve değişik mülk varlıklarını anında görerek bloke koyabilmektedir. Böylece E-haciz sistemi ile elektronik civarda tam icra işlemi yapabilir.

E-Haciz Süreci Nasıl İşler?

E-haciz uygulanabilmesi için aidat daireleri borçlu şahıslara “6183 Rakamlı Kanun”un 55. Maddesine göre, “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mülk bildiriminde bulunmaları ihtiyacı bir “ödeme emri” ile beyanname olunur….” başka bir deyişle, 7 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde ödeme emri netleşir. Netleşen ödeme emrinden sonra VEDOP Aidat Dairesi Otomasyon Programı uygulamaları gereğince her aidat dairesi borçlu mükelleflerinin unvanı, ismi soyadı, kamu borcunun cinsi, meblağı, seneyi, vadesi, vb. bilgileri liste halinde elektronik etrafta bağlı bulundukları Aidat Dairesi Başkanlıklarına bildirir. Kendilerine borçlu mükellefle alakalı kapsamlı listeleri alan Aidat Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar bu listeyi hemen elektronik etrafta Maliye Bakanlığı Kazanç Yöneti Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğüne bildirir. Buradan da Kazanç Yöneti borçlu mükellefleri için Türkiye çapındaki bankaların genel müdürlüklerine bildirir. Banka Genel Müdürlükleri, kendilerine gelen kamu borçlusu listelerindeki bilgilere göre rastgele bir saatte elektronik haciz tatbik edebilir. Böylece E-haciz başlamış olur.

Evin Üstündeki E-Haciz Ne Anlama Gelir?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra, alacağın tahsili için gidilebilecek birden fazla yol mevcuttur. Bunların tümünü icra dosyasında talep açarak gerçekleştirmek mümkündür. Aslına inersek haciz yolu ile elde edilen mallar satılarak elde edilen bedel ile alacaklı tatmin edilir.

Bireyin TC kimlik numarası ile UYAP Milli Yargı Ağı Bilişim Sistemi denetlemesi yaparak, borçlu üzerine kayıtlı gayrimenkul taşınmaz bulunup bulunmadığı görülebilir ve varsa bu gayrimenkul üzerine yeniden bu etraf üzerinden haciz konulması muhtemeldir. Böylece borçlunun konutu üstündeki E-haciz operasyonu başlamış olur.

Gayrimenkulün Üzerindeki E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

Evvelden haczedilen gayrimenkullerin özgür vazgeçilmesi başka bir deyişle haczin kaldırılması, gayrimenkuller üzerindeki hacizlerin tapuda fek edilmesi gidişatı, borcun ödenmesine veya alacaklının E-haciz’i kaldırmasına bağlıdır. Borç ödenmediği veya alacaklı operasyon yapmadığı sürece E-haciz’in kaldırılması olası değildir. Alakalı borç ödendikten sonra hacizli mülkler üzerinden haciz kalkar.

E-Haciz Varsa Konutuma Haciz Memuru Kazanç mı?

İcra takibinin netleşmesinden sonra, alacağın tahsili için gidilebilecek birden fazla yol mevcuttur. Bunların tümünü icra dosyasında arz açarak asıllaştırmak muhtemeldir. Bunlardan bir tanesi de E-haciz usulüdür. Şahsın konut veya iş adresi öğreniliyorsa bu adreslere icra müdürü/memur eşliğinde gidilerek haciz operasyonları da yapılabilir. Artık günümüzde bilgi paylaşımı usulüyle bireylerin bilgilerine erişmek de çok ZOR DEGİL.