FinansP.com

Döviz Terimleri ve Anlamları

Döviz Terimleri ve Anlamları

Döviz Terimleri ve Anlamları , Para birimi nedir ? Yabancı para birimi terimi, kendi yerel para biriminiz dışındaki her bir yabancı para birimini ifade eder. Öte yandan döviz kurları, bir ülkenin para biriminin diğerine göre sahip olduğu değerde bir faktör tanımlar.

Döviz kuru uygulamaları temelde iki rejim arasında şekillenmektedir: sabit döviz kurları ve serbest dalgalanma.

Sabit döviz kuru sistemi

Ana para birimini bir döviz veya döviz sepeti değerine kilitleyen ve bu değeri dengelemek için merkez bankasının piyasanın alıcısı veya satıcısı olarak müdahalede bulunduğu bir sistemdir. Bu sistemde döviz kuru değeri merkez bankası tarafından belirlenir ve mevcut arz ve talep durumunu yansıtmaz.

Dalgalı döviz kuru sistemi

Öte yandan dalgalı döviz kuru sistemi, piyasanın arz ve talebine göre döviz kurunun değerini belirleyen bir sistemdir.

Bunlara ek olarak birçok ara rejim vardır. Örneğin; Türkiye’de uygulanan dalgalı kur sisteminde döviz kuru, piyasanın arz ve talep durumuna göre belirlenmektedir. Ancak, merkez bankaları döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaları önlemek için nadiren döviz alıp satarak piyasaya sınırlı miktarlarda müdahale etmektedir.

Para birimi koşulları ve anlamı

Yabancı para cinsinden yapılan yatırım işlemleri ile ilgili birçok terim bulunmaktadır. Bu terimleri ve anlamlarını bilmek forex ticaretini daha bilinçli yapmanıza yardımcı olacaktır. Peki bu terimler forex ile ilgilidir ve anlamları nelerdir?

Alış fiyatı: Tacirin piyasada işlem gören para birimini satın almak istediği fiyat.

Alım Satım Farkı: İşlenmekte olan para biriminin alım satım fiyatındaki farkı ifade eder.

Bant: Belirli bir zaman diliminde döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki aralığı ifade eder.

 Döviz kurunu belirli bir limit dahilinde dalgalandıran bir sistem.

Baz Para Birimi: Fiyatlandırılan para biriminin türünü belirtir. Döviz kuru göstergesinde ilk para birimine verilen isimdir. Örneğin GBP/USD için temel para birimi GBP’dir.

Çapraz kur: ABD doları dışındaki iki para birimi arasındaki döviz kuruna verilen isim.

Artan / azalan değer: Piyasa talebine yanıt olarak bir para biriminin diğer para birimlerine karşı fiyatındaki artış.

Amortisman: Piyasanın arz ve talep durumu çerçevesinde bir para biriminin diğer para birimleri karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder.

Devalüasyon: Sabit döviz kuru sisteminde yerli paranın yabancı paraya karşı devalüasyonu.

Kur riski: Döviz kurlarının istenmeyen yönde oluşabilecek fiyat dalgalanmaları riski.
..
Para birimi koşulları

Vadeli: Belirli bir dayanak varlığın önceden belirlenmiş bir vade, fiyat ve tutarla alım veya satımını düzenleyen bir sözleşmedir. İşlem en az 2 iş günü içinde başlar ve ileri bir tarihte sona erer.

Forex Piyasası: Forex ticareti, uluslararası piyasada bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki döviz kuru üzerinden gerçekleşir. Forex piyasasında, fiyatlandırma öncelikle ABD dolarına karşıdır.

Kur riski: Döviz kurunun değerinde gelecekte meydana gelebilecek değişikliklerin bir sonucu olarak zarar riski.

Likidite: Piyasada işlem gören varlıkları ve menkul kıymetleri piyasa fiyatını etkilemeden alıp satmanıza olanak sağlayan bir standart.

Merkez Bankası (MB) Döviz Kuru: Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurunu ifade eder.

Parite: Bir ülkenin para birimine dayalı olarak başka bir ülkenin para biriminin o ülkenin para birimine göre değerini ölçmek için kullanılır.

Rezervler: Merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlıklar.
Vade: İşlemin sözleşmesi ile belirlenen süre.