FinansP.com

Döviz Kurları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Döviz Kurları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Döviz Kurları Hakkında Bilinmesi Gerekenler ,Her ülkenin kendine özgü para birimleri bulunmaktadır. Bazı para birimleri ise uluslararası niteliktedir. Ülkeler, paralarını yalnızca sınırları içerisindeki ticarette kullanmaktadırlar. Uluslararası alım ve satımlar için uluslararası geçerliliği olan para birimine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’den örnek vermek gerekirse; Avrupa ile yapılacak ticarette Euro’ya ihtiyaç vardır. Bu nedenle ülkelerin ekonomik ilişkilerinde döviz alma zorunluluğu bulunmaktadır. Döviz olarak tanımlanan yabancı para, bir mal gibi algılanabilir. Çünkü; mal gibi alınıp, satılabilme imkanı bulunmaktadır.

Devalüasyon-Revalüasyon Farkı

Döviz kurlarında belirli aralıklarla değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler kimi zaman yükseliş, kimi zaman düşüş, kimi zaman da geri dönüş şeklinde gerçekleşmektedir. Meydana gelen bu değişimlerde devalüasyon, revalüasyon gibi finans terimleri kullanılmaktadır.

Devalüasyon; en genel tanımı ile devletin resmi para biriminin, dövize göre değer kaybetmesidir. Uygulama, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesinde açık veren ülkeler tarafından yapılmaktadır. Yerli paranın ülke dışı satın almada değeri düşmektedir. Devalüasyon; hükümet tarafından alınan bir karardır. Revalüasyon ise devalüasyonun tam tersi bir uygulamadır. Resmi para birimi döviz karşısında değer kazanmaktadır. Döviz alanında bunların yanında çok çeşitli terimler kullanılmaktadır.

Çarpraz ve Esnek Kur

Borsa haberlerinde sıkça duyulan terimlerden biri de çapraz kurdur. Çapraz kur iki yabancı para birimi arasındaki değer hesaplamasıdır. Reel döviz kuru tanımı da; ulusal para biriminin, dövizle kıyaslanmasını ifade etmektedir. Kıyaslama satın alma gücü baz alınarak yapılmaktadır. Döviz kurunun arz-talep şartlarına bağlı olarak belirlenmesine dalgalı kur denilmektedir. İki ülke arasındaki paranın değeri baz alınmaktadır.

Finans noktasında sık duyulan terimlerden bir diğeri de esnek kurdur. Esnek kurda devlet müdahalede bulunmamaktadır. Piyasa koşulları, bu alanda ön plana çıkmaktadır. Kurlar piyasadaki verilere göre değer kazanmaktadır. Bu sebepten dolayı serbest değişken kur olarak da isimlendirilmektedir.