FinansP.com

Çok Sayıda Yapılan Kredi Başvuruları Ne Zaman Silinir

Çok Sayıda Yapılan Kredi Başvuruları Ne Zaman Silinir

Çok Sayıda Yapılan Kredi Başvuruları Ne Zaman Silinir

Dijital medyanın ve elektronik ortamın her geçen gün gelişmesiyle birlikte; Artık ciddi gayri resmi işlemlerin ötesine geçmek mümkündür. Elektronik ortamdan geçişi kayıtdışılıkla tercih ettikleri ve özel sektörün bazı uygulamalarda elektronik medya kullanmaya zorlandığı için bu sistemler hükumetle giderek daha popüler hale geliyor. Artık herkes elektronik sistemlerle çalışmalarını sürdürdü. Para üzerinde yapılan işlemler için elektronik ortamlar özellikle tercih edilir.

Bunu bankalar açısından ele alırsak; hem masrafları düşüren hem de vatandaşlara kolaylık sağlayan ve zaman kaybını önleyen bankacılık işlemlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Eskiden, bazı uygulamaların kullanımı devlet tarafından sorgulanmaya başlandı; bugün, tüm bankalar kendi internet bankacılık sistemlerini ve gerekirse mobil bankacılık sistemlerini gönüllü olarak genişletmeye ve genişletmeye devam ediyor.

Bankaların elektronik ortamlar geliştirdiklerini söyledik. Bu açıdan yapılan çalışmalardan birkaç örnek vermek için LKS (Sınır Kontrol Sistemi) ve KKB (Kredi Kayıt Bürosu) gibi sistem örnekleri verebiliriz. Bu sistemler ile bankaların birbirlerine sormaları ve bir cevap beklemesi gerekmez; her tüketici hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilir.

Daha doğrusu, finansal geçmişler ve finansal tablolar açısından bilgi sahibi olabilir. Sisteme kredi başvuru sahipleri tarafından karşılanacak bir günlük gecikme bile kaydedilir ve banka gerekirse bu bilgilere erişebilir. Buna ek olarak, bankanın bir müşteriyle ilgili tuttuğu kayıtlar genel anlamda değerlendirilir ve her tüketiciye bir kredi notu verilir. Bu kredi notu aynı zamanda bu tüketicinin bir sonraki kredi veya kredi kartı başvurularında ortaya çıkmaktadır.

KKB (Kredi Kayıt Bürosu); ülkemizde faaliyet gösteren 9 bankanın bir araya toplanmasıyla oluşturulan finansal istihbarat havuzu olduğunu söyleyebiliriz. Her tüketici tarafından yapılan kredi başvuruları bile bu sistem tarafından kaydedilmekte ve kredi başvuru sahibi sayısı büyük olmasına rağmen finansal tabloyu olumsuz etkilemektedir. Özellikle, uygulanan ancak reddedilen kredilerin bu not üzerinde olumsuz etkisi vardır.

Bu çok sayıda kredi başvurusu silindiğinde bakacaktır; bu kayıtların 6 aylık rakamlar içinde silindiğini görüyoruz. Çok sayıda kredi başvurusu nedeniyle kredi notunda bir düşüş görülmekle birlikte, önceki başvuranların kredi notuna olumsuz etkisi olsa da, bu kayıtların silinmesine rağmen azalıyor.

Kredi için başvurduktan sonra kredimiz onaylanmazsa, en azından sonuca, yani kredimiz onaylandığına göre bir sonraki başvurularımıza bir başvuruda bulunmalıyız. Bir sonraki başvuruda, krediyi uzatabilir ve biraz daha çekmek isteyen kredinin miktarını çizebiliriz. Miktarı azaltmak istemiyorsanız, kendinize kredi başvurusunda bir kredi garantörü bulabilirsiniz. Bir kefil bulamazsan, bu davada paranın herhangi birisini ipotek edebilirsin