FinansP.com

Cari Açık Nedir

Cari Açık Nedir

Cari Açık Nedir ,Cari denge, ödemeler dengesinin ana hesabını oluşturmaktadır. Ülkelerin cari işlemlerinin hesaplanması için dört alt başlıktan yararlanılmaktadır.

Bunlar; mal ticareti, hizmetler hesabı, yatırım gelirleri hesabı ve cari transfer hesabıdır.

Mal ticareti adından da anlaşılacağı üzere ihracat ve ithalatı kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle görünür ticaret de denilmektedir.

İhracat ve ithalatın toplam değerleri arasındaki fark, dış ticaret dengesini oluşturmaktadır. Ülkelerde ihracatın, ithalatı karşılayabilecek değerde olması gerekmektedir. Aksi durumda dış ticaret açığı oluşmaktadır.

Dış ticaret açığı oluşan ülkeler aynı zamanda döviz ihtiyaçlarını da karşılayamaz ve başka kaynaklardan döviz temin etmeye çalışırlar. Bu alanda 2013 yılı resmi verilerine göre Çin lider konumdadır. Dünya sıralamasında ihracatta birinciliğe yükselirken, ithalatta ikinci sıradadır.

Hizmet Ticareti Hesabı

Hizmet ticareti hesabı; turizm, taşımacılık, inşaat ve finans alanlarından oluşmaktadır. Satılarak ticarete dahil olan mal değil, hizmettir.

Türkiye’de hizmet ticareti alanında en önemli kalem turizmdir. Turizmde yaşanan gelişmeler ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Hizmet sektöründe taşımacılık ise ekonomiye negatif yansıma yapmaktadır. Bu nedenle son yıllarda ülkemizde taşımacılık sektörüne ağırlık verilmektedir.

Yatırım Gelirleri Hesabı

Yatırım gelirleri hesabı en genel anlatımla yurt dışında yapılan yatırımların ülkemize sağladığı geri dönüşümü ifade etmektedir.

Ülkemiz 2014 yılı baz alındığında 8,5 milyar dolarlık yatırım geliri elde etmesine rağmen, iki katı yatırım gideri olmuştur. Anlaşılacağı gibi yatırım hesabında da gelir gider dengesi olmalıdır.

Cari Transferler Hesabı

Cari transferler ülkeler arası dış yardım, bağış ve hibeleri kapsamaktadır. Yani karşılığında başka bir ödemeye gerek yoktur.

Başka ülkelerden elde edilen mülk satışları, işçi döviz bedelleri de bu hesap içerisinde yer almaktadır. Ancak bu hesaplamada işçi döviz girişleri zamanla önemini yitirmiştir.