FinansP.com

Bilirkişi Nasıl Olunur

Bilirkişi Nasıl Olunur

Bilirkişi Nasıl Olunur ,Son zamanların en fazla gelir sağlayan meslekleri arasında yer alan bilirkişi ile ilgili tüm merak edilenleri sizler ile paylaşacağız. Senelik 90 bin TL’ye dek ek kazanç sağlayan bilirkişi mesleğinin kriterleri ve maaşları nelerdir?

Genelde bilirkişi uzmanlık gereken davalarda, hakimlerin başvurduğu uzmanlara verilen addır. Mesela herhangi bir davada uzman olan mühendisin bilgilerine başvurulabilir. Bu gibi durumlarda mahkemenin belirlemiş olduğu mühendis bilirkişisine danışılır. Bu bilirkişiden konu ile alakalı olarak bir rapor hazırlaması talep edilir. Hazırlanan bu rapora göre, değişen tutarlarda ödeme gerçekleştirilir. Bilirkişi aslında bir meslek olmamaktadır ancak bir kamu hizmetidir. Ayrıca tanımlama yapılmak için bir meslek dalı olarak da ifade edilmektedir.

Bilirkişi Kriterleri Nelerdir?

Herkes bilirkişi olamaz ve kanunla belirtilmiş olan birtakım bilirkişi kriterleri yer almaktadır. Bu kriterleri taşıyan kişiler bilirkişi olmak için başvuru yapabilirler.

 • Başka bir Adalet Komisyonunun listesinde kaydı bulunmamak
 • Başvuru tarihinde 25 yaşına girmiş olmak
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyeti bulunmak
 • Meslek mensubu için görev alabilmek için mevzuatın belirlemiş olduğu şartları taşımak
 • Başvuru tarihinde uzmanlık yaptığı meslek grubunda 5 sene deneyimi bulunmak
 • Eskiden kendi isteği haricinde bilirkişi listesinden çıkarılmamış olması
 • Affa uğramış veya ertelenmiş olsa bile, devlete karşı işlenmiş olan suçlarla, hırsızlık, rüşvet, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, sahtecilik, hileli iflas, resmi ihale ile alım satımlara hile sokma, zimmet, yalan tanıklık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma gibi suçlardan biriyle hükümlü olmak
 • Mesleğini yerine getirebilmek için herhangi meslek kuruluşuna kayıtlı olma zorunluluğu bulunanlar için kayıtlı olunan kuruluşun mevzuatları doğrultusunda bilirkişi olabilmek için uzmanlık pozisyonunu belirten uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve sertifikanın alınmasının zorunlu bulunduğu durumlarda bu belgenin mevcut olması
 • Disiplin bakımından meslekten veya memurluktan çıkarılmamak ya da sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamak
 • Komisyonun yargın dahilinde oturmak ya da mesleki faaliyetlerinde bulunmak

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Eğer sizlerde yukarıda sayılı olan maddelere sahipseniz, bilirkişi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Bilirkişi olabilmek için herhangi bir genel başvuru sistemi bulunmamaktadır. Tüm şehirlerde Adalet Bakanlığı tarafından duyuru yayınlanır ve başvuru yapılır. Örnek : İstanbul için başvurular www.istanbul.adalet.gov.tr adresinden yapılır.  Hangi şehirde ikamet ediyorsanız o şehrin adresine girmeniz yeterlidir.

İnternet siteleri genelde benzer tasarıma sahiptir. Her birinde duyuru kısmı yer alır ve duyuru kısmında her yılın Ekim-Kasım aylarında bilirkişi duyurusu yayınlanmaktadır. Ayrıca bu duyurularda bilirkişi başvuru formu da yer alıyor. Form indirilip doldurulduktan sonra istenilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz şehrin adliyesine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Adliyeye başvuruda bulunulmadan önce aşağıda yer alan belgelere sahip olmanız gerekir. Bu belgeler şunlardır;

 • Adres beyanı
 • 2 tane fotoğraf
 • Başvuru formu
 • Uzmanlık alanına göre diploma, sertifika, ruhsatname ya da yetki belgesi gibi belgeler ve bu belgeleri veren kurum, kuruluş, komisyon tarafından onaylı örneği
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarası bulunan resmi makamlar tarafından verilen belge (ehliyet, pasaport ve kimlik kartı gibi)
 • Disiplin yüzünden meslekten çıkarılma cezası almadığını ve geçici olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı bulunduğu meslek kurumu ya da çalıştığı kuruluştan belge
 • Bilirkişilik görevini yapacağı uzmanlık alanında en az 5 sene mesleki deneyime sahip olduğunu kanıtlayan belge

Bilirkişi Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Bilirkişi olmak için başvuruda bulunulduktan sonra başvuruların değerlendirmesi yapılır. Oluşturulan bir komisyon tarafından başvurular değerlendirilmeye başlanır. Çoğunlukla her yılın Kasım ayının sonlarına doğru başvurusu onaylanan kişilerin listesi paylaşılır.

Başvurusu onaylanan kişilere tebliğde bulunulur. Komisyonun belirlediği tarihte bütün başvuru yapanlar adliyenin yemekhanesinde yemin törenine katılır. Yemin edildikten sonra bilirkişi listesine girmeye hak kazanılır.