FinansP.com

Bedelli Sermaye Artırımı nedir

Bedelli Sermaye Artırımı nedir

Bedelli Sermaye Artırımı nedir !! Ödenmiş sermaye artırımı nedir? Şirketin sermaye artırımı ne kadardır

Ödenmiş sermaye artırımı, şirketin esas sermayesine tekabül eden payların bedeli ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni pay ihraç edilerek şirket sermayesinin artırılmasıdır.

Ödenmiş sermaye artırımı ile şirket kasasına ek para yatırılır. Bonus konusuna dahil değildir. Ödenmiş sermaye artırımı ile şirketin mevcut ortakları, payları oranında yeni pay alma hakkına sahiptir. Buna “öncelik” denir. Mevcut ortaklar, istenirse yeni hisse satın almak için önceliği kullanabilir. Sermaye artırımına katılmak istemeyen hissedarlar opsiyon haklarını borsada satabilirler. Tabii ki, sermaye artırımına katılmayan ortakların pay sayısı azalacaktır. Ödenmiş sermaye artırımına ilişkin önemli hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Şirketin mevcut ortakları, payları oranında para karşılığında yeni pay alabilirler (birinci ret hakkı).
2. Şirketin ödenmiş sermayesini ve net değerini artırın.
3. İşlem sonucunda şirketin hem hisse senedi fiyatı hem de piyasa değeri değişir.
4. Ödenmiş sermaye artırımı, mevcut ortakların opsiyon hakları sınırlandırılarak ancak yeni yatırımcılar tarafından yapılabilir. Halka arz bu şekilde yapılan ödenmiş sermaye artırımıdır.

Bir şirket için ödenmiş sermaye artışının faydaları nelerdir?

Artan ödenmiş sermaye, temel olarak işletme için ek bir finansman kaynağı sağlar. Şirketler, artan faaliyet hacimlerine paralel olarak sermaye ihtiyaçlarını da ödenmiş sermaye artırımı ile karşılamaktadır. Bir şirketin yeni bir yatırım sonucunda fona ihtiyaç duyması ve gerekli fonların olması, şirketi ödenmiş sermaye artırımına yöneltmektedir.

Ödenen etki nedeniyle özsermayedeki artış şirketin genel piyasa değerini etkiler mi?

Ödenen sermaye artışı şirketin piyasa değerini etkileyecektir.

Bir anonim şirket, sermaye artırımına ilişkin payların nominal değerini ödeme için reddetme hakkını öncelikle kullanabilir mi?

Şirket esas sözleşmesinde yer almak kaydıyla payların itibari değerine (para ödülü) karşı rüçhan kullanılabilir.

Bir anonim şirket, mevcut üyelerin sermaye artırımı yoluyla yeni pay alma haklarını sınırlayabilir mi?

Anonim şirket, birincil piyasada elindeki hisselerini daha yüksek bir fiyattan (nominal fiyatından daha yüksek) satabilir ve dernek düzenlemesi halinde mevcut hissedarların sermaye artırımı yoluyla yeni hisse satın alma haklarını sınırlayabilir.

Şirketin sermaye artırımı ve temettü ödemelerinden yararlanmak için bu hisseyi ne zaman almam gerekiyor?

Bir şirketin hisse senedi artırımına ve temettü ödemesine katılmak için sermaye artırımından veya o hisse için temettü ödemesinden bir gün önce veya temettü dağıtımından bir gün önce almış olması yeterlidir.

Kısacası : Bedelli sermaye artırımı hiç bir hisse için iyi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Al,Sat, Tut içermez..

Bedelli sermaye artırımı Örnek hisse