FinansP.com

Asgari Ücret 2022 Hesaplama

Asgari Ücret 2022 Hesaplama

Asgari Ücret 2022 Hesaplama ,Asgari ücret, bir işverenin işçinin yaptığı iş için ödemesi gereken en düşük ücrettir. Asgari ücret belirlenirken kişinin en temel ihtiyaçları, satın alma gücü ve TÜİK’ten alınan ekonomik parametreler değerlendirilir ve ülke ekonomisi de dikkate alınır.

Her yılın sonunda bir sonraki yılın asgari ücreti, asgari ücretin belirlenmesi için Komisyon tarafından belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. Kanunlarımızda asgari ücret brüt olarak tanımlanmakta ve asgari ücret hükmünün tamamı brüt ücret üzerinden belirlenmektedir.

Asgari ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırılamaz. Ocak ayında bir gün çalışsa dahi yevmiyesi cari yılın asgari ücretinden daha düşük bir ücret üzerinden hesaplanamaz.


Asgari brüt aylık ücret 2022: 5.004.00 TL
Asgari brüt yevmiye 2022: 166,80 TL
Brüt Maaş: 5.004.00
SGK primi (%14): 700,56
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 50,04
Vergiye tabi tutar: 4.253.40
Toplam Kesintiler: 750.60
Asgari net ücret: 4.253.40

İŞVERENİN MALİYETİ

Asgari ücret: 5.004.00
SGK primi (%15,5): İşveren payı 775,62
İşveren işsizlik sigortası primi (%2): 100,08
Toplam işveren maliyeti: 5.879.70
SGK primi, işverenin ödediği paydaki 5 puanlık indirim dikkate alınarak hesaplanır.

Brüt maaş + (işveren payı) = işverenin toplam maliyeti
Brüt maaş * 0.175 = İşveren payı
Çalışanların Asgari geçim indirimi (AGI) 2022’den itibaren kaldırılmıştır.